“PRETTY YANKEE” / Model: NANA TAKAGI, Hair: MASAKI SUGAYA, Make-up: LAURÈNE BAUDIN / TOKYO APRIL2019